DATA DELEN = BETER PLUIMVEE

 

Nieuwe horizonten verkennen voor verbinding van data in de pluimveeketen
 
 
 
 
 
 
 
 

Slimmere productie van voedingsmiddelen, binnen de context van een moderne pluimveeketen van voer en fokken tot productie, verwerking en consumptie, zal tijdens de VIV Europe in Nederland in de schijnwerpers staan. VIV Europe 2018 vindt plaats van 20 tot 22 juni in de Jaarbeurs in Utrecht.

Data delen = beter pluimvee

Deze wereldtentoonstelling van bedrijven die actief zijn in dierlijk eiwit, van diervoeder tot levensmiddelen, is gecentreerd rond het thema 'Data delen = beter pluimvee'.

"Wij willen een discussie aanzwengelen over de voordelen die behaald kunnen worden met het delen van data in de gehele toeleveringsketen van pluimvee, in plaats van eenvoudige verzameling voor beperkte analyse", vertelt Elena Geremia, wereldwijd verantwoordelijk voor de afdeling marketing van VIV. "Deze speciale sectie brengt innovaties van ongeveer 40 exposanten gerelateerd aan Big Data-toepassingen in de pluimveesector voor het voetlicht.”

"Naast deze stands zal er een tentoonstelling zijn van een van de eerste Nederlandse praktijktoepassingen van dit idee, van het succesvolle gebruik van het delen van data binnen een pluimveeketen."

Kip van Oranje

Dit voorbeeld betreft Kip van Oranje. De Nederlandse organisatie achter dit concept verbindt innovatieve pluimveehouders met nieuwe toeleveringsstrategieën. Dit is gebaseerd op een gevoel van collectieve verantwoordelijkheid voor de uitdagingen waar de voedingsmiddelenproductie voor staat, zoals diergezondheid en -welzijn, handel, en milieu- en consumentenkwesties.

Hoewel concepten zoals precisielandbouw en Big Data in de landbouw meestal beschreven worden in termen van gewasproductie, zal VIV Europe aantonen dat de onderliggende beginselen eveneens gelden voor de pluimveeketen. Er vindt een verkenning plaats van mogelijke verbeteringen als gevolg van het combineren van gegevens die verzameld zijn in verschillende onderdelen van de keten, in plaats van individuele segmenten die eenvoudigweg eigen metingen analyseren volgens eigen ijkpunten.

Slimmer werken

Het idee achter Big Data is dat een beter beheerste stroom van resultaten in beide richtingen kan leiden tot veel grotere datasets voor analyse met concrete voordelen voor operators, zowel via het onmiddellijk aanbieden van volledige informatie als door het aanleveren van betere manieren om gegevens op waarde te schatten, binnen de totale toeleveringsketen.

Geïntegreerde bedrijfsactiviteiten hebben reeds aangetoond hoe een volledige ketenanalyse kan helpen bij efficiënter stellen van prioriteiten voor meetpunten, vanuit het oogpunt van economische resultaten van het eindproduct. Voor onafhankelijke bedrijven die samenwerken aan een keten van diervoeder tot voedingsmiddelen, wordt het steeds duidelijker dat nauwere samenwerking in het delen van gegevens hen niet alleen helpt bij optimalisering van productie, maar dat het ook kan leiden tot co-creatie van productieprocessen en producttypes die consumenten verleiden met specifieke waarden en duurzaamheid.

Duurzame productie

Elke versie van slimme voedselproductie moet uiteindelijk in staat zijn tot een belangrijke bijdrage aan het behoud van de eindige hulpbronnen water, energie en land, terwijl volledig rekening wordt gehouden met het welzijn en de gezondheid van dieren en het menselijk leefmilieu. De slimme benadering in het delen van gegevens voor beter pluimvee is daarom van vitaal belang voor de gehele sector en biedt potentiële voordelen voor de individuele productieketen, zowel van belang voor vlees als voor eieren. Hoe dit in de praktijk wordt gebracht is de vraag die de sectie Gegevens delen = beter pluimvee van VIV Europa 2018 wil beantwoorden.

Pers contact:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elena Geremia via elena.geremia@vnuexhibitions.com.

 
Download het artikel